Ohlášky na neděli 17. 3. 2024

 POŘAD BOHOSLUŽEB
v týdnu od 17. 3. do 24. 3. 2024

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 5. neděle postní 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Marii a Eduarda Dvořákovy,
rodiče a sourozence
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
   
Út SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE
PANNY MARIE
   
18.00 Za Marii a Josefa Kolářovy a živou a + rodinu
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt  
 
  17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Josefa a Marii Dubovy a celý rod
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne Květná neděle 7.45 Za rodiče Oherovy a syna
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Pobožnosti křížové cesty jsou po celou postní dobu vždy v pátek od 17.30 a v neděli od 14.30 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

 

  • V pátek budeme moci při večerní mši sv. prožít s naší katechumenkou obřad svěření Modlitby Páně.

 

  • V předu u sochy Krista najdete nástěnku a u ní postní úkoly pro děti i dospělé.

 

  • Lektoři, kteří tak ještě neučinili, si mohou v sakristii vyzvednout misálek se čteními na neděle.

 

  • Na stolku u východu (ZDE) a na nástěnce najdete letáček s rozpisem zpovídání před Velikonocemi. Hlavní zpovědní den bude zde v Lukách v sobotu 23. března od 9 do 11 hodin. Vykonejte si, prosím, svátost smíření zavčas. Mimo uvedené termíny se v Lukách pravidelně zpovídá také přibližně 30 minut před každou mší svatou.

 

  • Na Zelený čtvrtek v noci, na Bílou sobotu a o adoračním dnu farnosti, který připadá
    na 11. dubna, bychom opět chtěli vytvořit v našem kostele větší prostor pro setkání s Bohem v tiché modlitbě. K tomu je ale třeba zajistit adorační služby. Kdo by byl ochotný v tyto dny přijít a chvíli hlídat otevřený kostel, může se zapisovat na archy vzadu za lavicemi.