Ohlášky na neděli 17. 4. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17. 4. do 24. 4. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Na poděkování a za Boží milosrdenství pro celou rodinu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Pondělí velikonoční 7.45 Za manžela, rodiče Patzeltovy, Vondrákovy
a duše v očistci
8.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
9.30 Mše sv. ve Velkém Beranově
9.30 Mše sv. v Kozlově
Út Úterý velikonoční    
18.00 Za otce Jiřího a syna Jiřího Ondráčkovy z Jeclova
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Středa velikonoční    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Čtvrtek velikonoční 7.30 Za mír ve světě
   
Ne Pátek velikonoční 18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za zemřelé spolupracovníky
So Sobota velikonoční 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 2. neděle velikonoční

 

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

7.45 Za Martina Vondráka, manželku, rodiče,
syna, sourozence a Jana Nahodila
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 1. svaté přijímání – Mše sv.za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Děkujeme všem, kdo jakkoli přispěli k důstojné oslavě velikonočních svátků.

 

  • Dnes (v neděli 17. dubna) a zítra v 15 hodin zveme ke společné modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství.

 

  • Na úterní mši sv. je možné donést postní pokladničky. Po mši svaté bude následovat nácvik dětí na slavnost 1. svatého přijímání, která bude příští neděli při mši svaté v 11 hodin. Letos je dětí trochu víc než obvykle, a proto bohužel nebude možné, aby se této slavnosti účastnili úplně všichni farníci. Příští neděli (24. dubna) bude tedy mše sv. v 11 hodin vyhrazena pouze pro děti, které jdou k prvnímu svatému přijímání, a pro jejich hosty. Ostatní prosíme, aby využili buď mši sv. v 9.30 v Puklicích, anebo některou z dalších čtyř bohoslužeb s nedělní platností, které se v našem farním obvodu budou slavit. Děkujeme za pochopení.