Ohlášky na neděli 17. 9. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 17. 9. do 24. 9. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 24. neděle v mezidobí 7.45 Za rodinu Dobrovolnou, Svobodovu a Hlávkovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
   
Út    
18.00 Za + Alžbětu a Jaroslava Jarošovy
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Památka
sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků
9.30 !!!
Mše sv. v DPS
za celou přízeň Ficovu a Adamovu
a duše v očistci
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty
 
   
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za rodiče Karla a Martu Hejkalovy a ostatní příbuzné
So Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 25. neděle v mezidobí 7.45 Za rodinu Oherovu, Šindelářovu a kněze Karla Šindeláře
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky – při mši sv. biřmování
(o. biskup Vojtěch Cikrle)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • V úterý po mši sv. pro děti se na faře uskuteční setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.

 

  • Mše sv. v DPS bude mimořádně již tuto středu 20. září v 9.30.

 

  • Tento čtvrtek není ranní mše sv.

 

  • Česká křesťanská akademie pod záštitou jihlavského kaplana P. Kamila Sovadiny vás zve na svědectví či přednášku a krátké vystoupení hudebníka Ondřeje Nečase na obecné, ne vždy
    a především hudební téma „Celý život žít v Boží chvále“. Toto setkání se uskuteční ve čtvrtek 21. září v 18 hodin zde v kostele v Lukách.

 

  • Příští neděli 24. září při mši sv. v 11 hodin udělí otec biskup Vojtěch Cikrle svátost biřmování našim dvanácti biřmovancům. Zpovídání a nácvik s biřmovanci proběhne v sobotu od 10 do 11 hodin v kostele. Nácvik ministrantů bude již v pátek od 17.30. Sraz je na kaplance.

 

  • V sobotu 23. září se v kněžicích konají JiTTrO hry. Jedná se o sportovní den pro děti. Více informacích najdete na plakátku vzadu na stolku.

 

  • Na lavici máme kartičky, o kterých píše otec biskup ve svém pastýřském listě. Snažme se od této chvíle řídit při mši sv. podle pokynů, které jsou na nich uvedeny. Kartičky, prosím, neodnášejte a nechejte je ležet na lavicích. Na nástěnce vzadu pod věží (a též ZDE) pak najdete bližší údaje k projektu 3P, který byl otcem biskupem taktéž zmiňován. (Celý list najdete ZDE.)