Ohlášky na neděli 18. 12. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18. 12. do 25. 12. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 4. neděle adventní 7.45 Za Marii a Miloslava Krčálovy, rodiče a syna
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
   
Út  
18.00 Za Zdeňku Havláskovou a za Jarmilu Majdovou
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 9.30 Mše sv. v DPS
za Josefa Zvěřinu a za duše v očistci
 15.00 Rozloučení před kremací paní Květoslavy Krpálkové
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Marii a Vladimíra Joslovy a za celý rod
So Štědrý den 17.00 Mše sv. v Kozlově
20.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
21.30 Za farníky
Ne Slavnost Narození Páně

(zasvěcený svátek)

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za všechny, kdo pomáhají ve farnosti
a za všechny dobrodince
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Koncert, který měl být dnes (18. prosince) v 17 hodin v našem kostele se bohužel z důvodů nemoci ruší.

 

 • V policích vzadu u mříže jsou stále nové knížky pro děti i dospělé, které si můžete výhodně koupit. Pokud zrovna nemáte u sebe peníze, nevadí. Klidně si nějakou knížku hned vezměte
  a zaplatíte až někdy příště.

 

 • Zvláštní příležitost k přijetí svátosti smíření bude ještě v úterý 20. prosince od 17 do 17.50 hodin (zvláště pro děti) a v pátek 23. prosince od 16 do 17.50. V pátek od 17.45 bude zpovídat navíc i otec Bohdan.

 

 • Zdobení stromků a stavění betléma zde v kostele proběhne tuto středu (21. prosince)
  od 14 hodin. Kdo můžete, přijďte, prosím, pomoci.

 

 • Vpředu u nástěnky si děti i dospělí mohou vzít úkol na čtvrtý adventní týden. Za splněné úkol si děti mohou na nástěnku do připraveného kruhu dát vždy jednu hvězdičku.

 

 • Betlémské světlo bude letos možné si vyzvednout v kostele na Štědrý den od 9 do 11 hodin. V následující dny bude světlo k dispozici v zádveří na faře. Na „živý betlém“ se pak můžete těšit 28. prosince v 17 hodin.

 

 • Sbírka o slavnosti Narození Páně bude určena na pokrytí nákladů spojených s topením
  v kostele. Předem děkujeme všem dárcům.

 

 • 25. a 26. prosince vždy od 13 do 17 hodin bude kostel otevřen k soukromé návštěvě betléma. Na Boží hod se navíc budou u jesliček od 16 do 17 hodin hrát a zpívat koledy. Všichni jsou srdečně zváni.

 

 • Tradiční tříkrálová sbírka se v naší farnosti uskuteční v sobotu 7. ledna. Aby mohly kolednické skupinky navštívit co nejvíce domácností, potřebujeme ochotné dobrovolníky z řad dětí i dospělých. Zapisovat se můžete na archy připravené na stolku u východu. Předem děkujeme za vaši pomoc.

 

 • Pořad bohoslužeb o svátcích najdete ZDE.