Ohlášky na neděli 18. 4. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 18. 4. do 25. 4. 2021

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 3. neděle velikonoční 7.45 Za + P. Jana Jiřiště, P. Jacka Horáka
a P. Víta Beneše
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Jiřího Ondráčka, syna Jiřího
a rodinu Ondráčkovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
 
Út    
18.00 Za děti, které se připravují
na 1. svaté přijímání
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
19.15 Tichá adorace (Luka)
Čt 7.30 Za farníky
 
Svátek sv. Vojtěcha,
biskupa a mučedníka
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za + spolupracovníky
So Nezávazná památka sv. Jiří, mučedníka 13.00 Svatba Jiřího Nahodila a Ivy Sobotkové
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 4. neděle velikonoční

Neděle Dobrého Pastýře

Světový den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

7.45 Za rodinu Stokláskovu a Vochyánovu

a duše v očistci

9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Vzhledem k platným vládním nařízením je v naší farnosti nutné se na jednotlivé bohoslužby dopředu přihlásit u o. Jakuba. Výjimkou je čtvrteční ranní mše sv., na kterou je vstup volný.

 

  • Úterní mše sv. je vyhrazena pro děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

 

  • Příležitost k individuálnímu přijetí svatého přijímání či svátosti smíření je v neděli od 14.30 do 17 hodin a také půl hodiny přede mšemi sv. ve všední dny.

 

  • Ve středu bude opět příležitost k tiché adoraci před Nejsvětější Svátostí, tentokrát až od 19.15 hodin.

 

  • První svaté přijímání původně plánované na neděli 25. dubna musíme vzhledem k nepříznivým epidemickým podmínkám bohužel odložit. Dá-li Pán, mohly by děti poprvé přijmout Krista v Eucharistii v neděli 23. května. Konečný termín zavčas ohlásíme.

 

  • U hlavního východu z kostela najdete text nedělního zamyšlení o. Bohdana (též ZDE).

 

  • Děkujeme všem, kdo se zapojili do modliteb během adoračního dne naší farnosti.

 

  • Ohlášky manželství:

Jiří Nahodil a Iva Sobotková z Luk nad Jihlavou si udělí dne 24. dubna 2021 v našem farním kostele svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.