Ohlášky na neděli 18. 6. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 18. 6. do 25. 6. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 11. neděle v mezidobí

V Bítovčicích
poutní slavnost
sv. Víta, mučedníka

7.45 Za Marii Zachovou, manžela a celou přízeň
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Poutní mše sv. v Bítovčicích
Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
   
Út  
17.00 Za Václava Čermáka, manželku, sourozence
a za duše v očistci
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Památka
sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
 
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Nezávazná památka
sv. Jana Fischera, biskupa,
a Tomáše Mora, mučedníků
9.30 Mše sv. v DPS
Za manžela a celou rodinu
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Jana Vondráka, dvoje rodiče a příbuzné
So SLAVNOST NAROZENÍ
SV. JANA KŘTITELE
 
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 12. neděle v mezidobí

V Kozlově poutní slavnost
sv. Jana a Pavla, mučedníků

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
9.30 Poutní mše sv. v Kozlově
11.00 Za Zbyňka Svobodu, rodiče a bratra
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Moc děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli k dobrému průběhu farního dne. Zvláště děkujeme těm, kdo se modlili za příhodné počasí, těm, kdo darovali výrobky a různé potraviny, kdo se zapojili do služeb, těm, kdo pomohli s propagací mezi lidmi, i všem, kteří přišli. Na farním webu již najdete výběr z fotografií.

 

  • V úterý bude poslední dětská mše svatá, která začne již v 17 hodin. Přede mší svatou mají děti příležitost přistoupit ke svaté zpovědi, a to od 16.15 hodin. Po mši sv. jste pak zváni na farní zahradu na táborák. Pro děti budou špekáčky, chléb a pití zajištěny.

 

  • Slavnost Narození Jana Křtitele oslavíme již při pátečních večerních bohoslužbách
    a v sobotu v 19 hodin ve Velkém Beranově.

 

  • Příští neděli při mši sv. v 11 hodin budou křtiny Magdaleny Vystrčilové z Luk.

 

  • Sbírka příští neděle bude na bohoslovce a na církevní školství.