Ohlášky na neděli 18. 7. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 18. 7. do 25. 7. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 16. neděle v mezidobí 7.45 Za Máriu a Olgu Lapárovy, babičku Wenzlovu a paní učitelku
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
 
Út  
19.00 Za Boží ochranu celé rodiny
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Svátek sv. Marie Magdalény 7.30 Úmysl mše sv. je volný.
   
Svátek sv. Brigity, řeholnice,
patronky Evropy
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Annu Číhalovou, manžela, dcery, zetě a vnučky Pavlu, Jarku a Jiřku
So Nezávazná památka
sv. Šarbela Machlúfa, kněze
13.00 Svatba
Reného Hintnause a Pavlíny Kloudové
(Oba snoubenci jsou z Jihlavy.)
18.00 Mše sv. v Kozlově
Ne 17. neděle v mezidobí

ve Velkém Beranově
poutní slavnost
sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie

7.45 Za Františka Blažka, manželku, živou rodinu a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
9.30 Poutní mše sv. ve Velkém Beranově
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Srdečně zveme na benefiční koncert kapely Listověj, který se uskuteční dnes (18. července) od 15 hodin v kostele v Petrovicích. Výtěžek koncertu bude věnován na opravu střechy petrovického kostela.
  • V uplynulém týdnu se podařilo dokončit hlavní přípravné práce na dláždění farního dvora.
    V následujících dnech by měli nastoupit dlaždiči. Pán Bůh zaplať všem brigádníkům za velmi dobrou práci!
  • I v následujícím týdnu budou probíhat farní tábory. Pamatujme na jejich šťastný průběh
    ve svých modlitbách. Díky.

 

Ohlášky manželství:

Jan Dvořáček z Bítovčic a Eva Uhlířová z Luk nad Jihlavou si udělí dne 31. července 2021
v našem farním kostele svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.