Ohlášky na neděli 18. 9. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18. 9. do 25. 9. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 25. neděle v mezidobí 7.45 Za Máriu a Olgu Lapárovy, babičku Wenzlovu,
paní učitelku a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
9.30 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
– poděkování za úrodu
11.00 Za farníky
Po  
   
Út Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků  
18.00 Úmysl mše sv. je volný.

(Mše sv. se zaměřením pro děti)

St Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty
   
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 7.30 Úmysl mše sv. je volný.
12.00 V Petrovicích svatební obřad
Lukáše Osolsobě a Barbory Olšanové
(oba z Brna)
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 17.00 !!!
!!! Mše sv. v Lukách !!!
 Za Marii Markovou, manžela a tři syny
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 26. neděle v mezidobí 7.45 Za rodiče Šindelářovy a Oherovy a kněze Karla Šindeláře
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Zájemci o přípravu na biřmování se mohou hlásit až do konce září osobně u otce Jakuba.

 

  • Dnes (18. září) zveme na farní kavárnu, která se uskuteční od 15 do 17 hodin na faře. Předcházet budou modlitby rodin, které budou v kostele od 14.30. V průběhu farní kavárny pak bude na kaplance zajištěn program pro děti.

 

  • V úterý v 18 hodin opět zveme na mši svatou se zaměřením pro děti. Po ní se uskuteční první zasedání obnovené pastorační a ekonomické rady farnosti.

 

  • Taktéž srdečně zveme na tzv. Večer Božího milosrdenství, který se uskuteční v Lukách již tento pátek září od 18 hodin. Během přibližně hodinového programu zazní chvály, svědectví
    a krátká promluva. V průběhu celého večera bude možné poprosit o přímluvnou modlitbu, požehnání nebo svátost smíření. Programem nás provede Komunita Emmanuel z Brna. Večer je určen i těm, kteří do kostela pravidelně nechodí, ale hledají ztišení či modlitební podporu v těžké chvíli. Můžete tedy zkusit pozvat i své „nekostelové“ známé.

 

Páteční mše svatá tento týden v Lukách začne mimořádně už v 17 hodin.

 

  • V neděli 25. září ve 12 hodin budou v našem farním kostele křtiny Viktorie Doleželové z Dědkova.