Ohlášky na neděli 19. 11. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 19. 11. do 26. 11. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 33. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Josefa Bartuška, dvoje rodiče a za celý rod
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
Út Památka
Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě
   
18.00 Za zdar operace
a za požehnání pro všechny dobrodince
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Památka sv. Cecílie    
  MŠE SV. NENÍ.
Čt Nezávazná památka
sv. Klementa I.,
papeže a mučedníka
  MŠE SV. NENÍ.
   
Památka
sv. Ondřeje Dũng Lạca,
kněze, a druhů, mučedníků
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za + Růženu a Františka Nováčkovy
So Nezávazná památka
sv. Kateřiny Alexandrijské,
panny a mučednice
17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 !!!
Mše sv. v Lukách (o. Martin Mokrý)
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne SLAVNOST
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
7.45 Za rodinu Gotzmannovu, Ondráčkovu
a Emilii Rozhonovou
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Sbírka této neděle je na podporu katolických médií. Děkujeme všem dárcům.

 

 • Dnešním dnem začíná Týden modliteb za mládež. Na stolku u východu si můžete vzít lístky se zvláštní modlitbou na tento úmysl.

 

 • V polici s knihami jsou k zakoupení kalendáře. Výtěžek z prodeje je na studnické varhany.

 

 • Do čtvrtku bude otec Jakub na praxi ve Fakultní nemocnici Olomouc.

 

 • V pátek (24. listopadu) srdečně zveme na setkání s humanitárním pracovníkem Tadeášem Palou, který už od roku 2014 jezdí pomáhat lidem zasaženým válkou na východní Ukrajině. Setkání začne po večerní mši svaté (přibližně v 18.45) na kaplance. Těšit se můžete na poutavé vyprávění zkušeností ze života civilistů bydlících poblíž frontové linie. Během akce bude možné finančně podpořit lidi na Ukrajině prostřednictvím Humanitární služby PAX.

 

 • Od pátku 24. listopadu večer do neděle 26. listopadu proběhne na faře víkendová akce pro mládež od 7. třídy ZŠ výš. Přihlašování a další informace u Václava Koloucha
  (tel.: 739 764 730).

 

 • V sobotu se u nás také uskuteční tradiční setkání mládeže z našeho děkanství a blízkého okolí. V 16 hodin začne na kaplance program povídáním o letošním celosvětovém setkání mládeže s papežem v Lisabonu, v 18 hodin pak bude v kostele mše svatá. Novinkou bude následná bojovka v ulicích Luk.

 

 • Příští neděli oslavíme slavnost Ježíše Krista Krále. Po mších svatých bude následovat krátká adorace a svátostné požehnání.

 

 • Nyní po mši svaté se budou v sakristii zapisovat úmysly bohoslužeb
  na příští rok.