Ohlášky na neděli 19. 12. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19. 12. do 26. 12. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 4. neděle adventní 7.45 Za Marii a Miloslava Krčálovy, rodiče a syna
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Fischerovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
Út  
18.00 Za farníky
St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 7.30 Za všechny farníky zesnulé v uplynulém roce
   
Štědrý den 17.00 Mše sv. v Kozlově
20.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
21.30 Za všechny živé i + dobrodince naší farnosti
So Slavnost Narození Páně

(zasvěcený svátek)

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Martina Součka, rodinu Součkovu, Jelínkovu a Dohnalovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Ne Svátek Svaté rodiny
Ježíš, Marie a Josefa
7.45 Za Štěpána Smejkala, manželku, rodiče
a sourozence
9.30 Mše sv. ve Velkém Beranově
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Děkujeme všem, kdo pomohli s přípravou misijního prodeje i všem, kdo jakkoli přispěli.

 

 • Tuto neděli (19. prosince) v 17 hodin v kostele ve Vysokých Studnicích se koná další adventní koncert. Na varhany zahraje Alfred Habermann a na různé bicí nástroje Vojtěch Habermann. Vstupné je určeno na opravu studnických varhan.

 

 • Zdobení stromků a stavění betléma zde v kostele proběhne tuto středu (22. prosince)
  od 14 hodin. Kdo můžete, přijďte, prosím, pomoci.

 

 • Světlo z Betléma bude letos možné si vyzvednout v kostele ve čtvrtek 23. prosince od 16 do 17.30 hodin a v pátek 24. prosince od 9 do 10 hodin. V následující dny bude světlo k dispozici v zádveří na faře.

 

 • Sbírka o slavnosti Narození Páně bude určena na pokrytí nákladů spojených s topením v kostele. Předem děkujeme všem dárcům.

 

 • Během liturgie svátku Svaté rodiny budou moci manželé příští neděli obnovit své manželské sliby.

 

 • Děti i dospělí si také tuto neděli mohou vyzvednout u naší adventní nástěnky úkoly na poslední týden přípravy na Vánoce.

 

 • Tradiční tříkrálová sbírka se po roční pauze v naší farnosti uskuteční v sobotu 8. ledna. Aby mohly kolednické skupinky navštívit co nejvíce domácností, potřebujeme ochotné dobrovolníky z řad dětí i dospělých. Zapisovat se můžete na archy připravené na stolku
  u východu. Předem děkujeme za vaši pomoc.