Ohlášky na neděli 19. 2. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19. 2. do 26. 2. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 7. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za + rodinu Nahodilovu a duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
 
Út  
18.00 Za Vlastu Zachovu, syna Marka a rodiče Böhmovy
St Popeleční středa 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 Za Josefa Musila, manželku, rodiče
a duše v očistci
Čt   7.30 Za nová kněžská povolání
   
9.30 Mše sv. v DPS
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za mír ve světě
So   17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 1. neděle postní 7.45 Za rodiny Stokláskovy a Vochyánovy,
celý rod a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Dnes je sbírka na dobročinnost Svatého otce, na tzv. Haléř sv. Petra.
    Všem dárcům děkujeme.

 

  • Tento týden jsou jarní prázdniny. Není výuka náboženství a úterní mše sv. nebude zvlášť zaměřená pro děti.

 

  • Ve středu (22. února) začíná postní doba. Je to den přísného postu. Od 14 do 60 let platí půst od masa. Od 18 do 60 let jsou navíc všichni vázáni tzv. postem újmy, což znamená, že tuto středu je možné se jen jednou za den dosyta najíst.

 

  • Pobožnosti křížové cesty budou bývat po celou postní dobu vždy v pátek od 17.30 a v neděli od 14.30 hodin.

 

  • Na stolku u východu najdete papírové pokladničky na dobrovolnou postní almužnu pro Charitu (tzv. postničky), které si můžete vzít domů. Také jsou tam k dispozici průvodce postní dobou.

 

  • Všichni jste srdečně zváni k prožití postní duchovní obnovy, která bude
    v pátek 10. a v sobotu 11. března. Obnovu povede o. Serafim Smejkal z Kostelního Vydří. Využijte této příležitosti a udělejte si čas zastavit se a posílit svůj vztah s Ježíšem.