Ohlášky na neděli 19. 6. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19. 6. do 26. 6. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Slavnost Těla a krve Páně

 V Bítovčicích
poutní slavnost
sv. Víta, mučedníka

7.45 Za Zbyňka Svobodu, rodiče a bratra
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Poutní mše sv. v Bítovčicích
Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
   
Út Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka    
18.00 Za rodiče Číhalovy a Smejkalovy
St  
 
Čt Slavnost
Narození sv. Jana Křtitele
 
19.00 Za Františka Votavu, dvoje rodiče a duše v očistci
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Jana Vondráka a dvoje rodiče
So Památka
Neposkvrněného Srdce
Panny Marie
 
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 13. neděle v mezidobí

 V Kozlově
poutní slavnost
sv. Jana a Pavla, mučedníků

7.45 Za živé a + rodiny Dvořákovy a Sobotkovy
9.30 Mše sv. v Puklicích
9.30 Poutní mše sv. v Kozlově
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Sbírka příští neděle bude na bohoslovce.

 

  • Příští neděli v 9.30 bude poutní mše svatá v Kozlově. Poutní mši svatou v Petrovicích budeme letos slavit až v neděli 3. července.

 

  • V neděli 26. června v 15 hodin udělíme křest Sebastiánu Klímovi z Luk.

 

  • V tomto týdnu bude otec Jakub na dovolené. Bohoslužby bude slavit otec Bohdan a otcové premonstráti z Jihlavy. Pokud by někdo potřeboval domluvit pohřeb, kontaktujte pana kostelníka Pavla Smejkala (tel.: 721 560 434).

 

  • Po konzultaci se stávajícími členy pastorační rady farnosti otec Jakub rozhodl o její obměně. Novou pastorační radu bude tvořit: Veronika Kolouchová, Jakub Svoboda, Jan Mátl, Markéta Brestovská, Martin Dvořáček, Miroslav Zvěřina a Jindřiška Váchová. Ekonomická rada zůstává ve stávajícím složení: Petr Číhal, Lenka Dvořáčková a Vlastimil Ohera. Budeme moc rádi, když se nám podaří utvářet život naší farnosti společně a když se případně objeví podněty a nové nápady i od dalších farníků. První zasedání nové pastorační rady bude po letních prázdninách.