Ohlášky na neděli 2. 1. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2. 1. do 9. 1. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 2. neděle po Narození Páně 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za + manžela, dvoje rodiče a duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Nezávazná památka

Nejsvětějšího Jména Ježíš

   
   
Út      
18.00 Za rodinu Foltovu (Mše sv. se zaměřením pro děti)
St   17.00 Adorace
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Slavnost Zjevení Páně

(doporučený svátek)

17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 Za Věru Číhalovou, rodiče, sestry
a neteře Pavlu, Jarku a Jiřku
  17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za manžele Kourkovy
So   17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne Svátek Křtu Páně 7.45 Za Jaroslava Kubelku, manželku a bratry
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Úterní mše sv. bude opět se zaměřením pro děti.

 

  • Ve středu (5. ledna) v 17 hodin srdečně zveme ke společné eucharistické adoraci.

 

  • Při mši sv. o slavnosti Zjevení Páně (6. ledna) proběhne žehnání vody, kadidla a křídy.

 

  • Pátek je prvním pátkem měsíce ledna. Po mši svaté bude následovat modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.

 

  • V sobotu 8. ledna proběhne po roční pauze opět i v naší obci Tříkrálová sbírka.

 

  • V tyto dny většinou již probíhal předprodej vstupenek na ples farnosti a sdružení Petrov. Ani letos se ale ples bohužel konat nebude. Za stávajících přísných hygienických předpisů totiž nejsme schopni celou akci dostatečně organizačně zajistit.