Ohlášky na neděli 2. 10. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2. 10. do 9. 10. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 27. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka Treteru, celý rod, rodiče
a za duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Miladu a Bohumila Sobotkovy,
oboje rodiče a celý rod
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
   
Út Památka sv. Františka z Assisi  
18.00 Za Františka a Růženu Rožkovy,
dcery, rodiče a sourozence
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Nezávazná památka
sv. Faustiny Kowalské, panny
 15.00 Mše sv. a poslední rozloučení
s panem Antonínem Divišem
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Nezávazná památka sv. Bruna, kněze    
18.30 Adorace
Památka Panny Marie Růžencové 17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za farníky
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 28. neděle v mezidobí 7.45 Za Martina a Františku Čermákovy,
sourozence a dcery
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Na úmysly účastníků Večera Božího milosrdenství
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Sbírka této neděle je určena na opravy kostela v Petrovicích.
  Všem dárcům děkujeme.

 

 • Ve čtvrtek od 18.30 zveme opět na adoraci.

 

 • V pátek bude od 16.30 ministrantská schůzka. Sraz na kaplance.

 

 • Po mši svaté bude v pátek následovat pravidelná prvopáteční pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Od 19 hodin bude pak na faře první schůzka zájemců o biřmování.

 

 • Srdečně zveme na koncert kapely Listověj, který se uskuteční příští neděli 9. října
  od 15 hodin
  v kostele ve Vysokých Studnicích. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude určen na opravu studnických varhan.

 

 • Připomínáme, že od 1. října platí zimní pořad bohoslužeb.