Ohlášky na neděli 2. 4. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2. 4. do 9. 4. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Květná neděle 7.45 Za Milušku Krňoulovou a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za manžela, dvoje rodiče a za duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Pondělí Svatého týdne  
 
Út Úterý Svatého týdne    
18.00 Za Marii Holubovu, manžela,
dva syny a sestru Anastázii
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Středa Svatého týdne 18.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt ZELENÝ ČTVRTEK 19.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
19.00 Za farníky
Ne VELKÝ PÁTEK 15.00 Křížová cesta
19.00 Velkopáteční obřady ve Vysokých Studnicích
19.00 Velkopáteční obřady v Lukách
So BÍLÁ SOBOTA 19.00 Velikonoční vigilie ve Vysokých Studnicích
21.00 Velikonoční vigilie v Lukách
– Za nově pokřtěné a jejich rodiny
Ne SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
7.45 Za Františka a Boženu Brabencovy,
rodiče a sourozence
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Poslední dvě křížové cesty budou tuto neděli ve 14.30 a na Velký pátek v 15 hodin.
    Po dnešní křížové cestě zveme na kaplanku na promítání o Turzovce.

 

  • Sbírka příští neděle (9. dubna) bude na opravy v Petrovicích.

 

  • Díky všem, kdo se již zapsali na adoraci na Zelený čtvrtek, na Bílou sobotu a o adoračním dnu farnosti. Kdo by ještě mohl v tyto dny hlídat kostel, dopište se, prosím, na archy na stolku za lavicemi. Na Zelený čtvrtek bude celonoční bdění „v Getsemanské zahradě“ trvat od konce bohoslužby až do 6 hodin ráno. Na Bílou sobotu bude kostel otevřen k tiché modlitbě u „Božího hrobu“ od 8 do 21 hodin. Adorační den farnosti nás čeká v úterý 11. dubna. Služby nemáme obsazené hlavně na Bílou sobotu.

 

  • Velký pátek je den přísného postu, tzn. že je přísný půst od masa a dospělí od 18 do 60 let, kteří nejsou nemocní, se mohou navíc jen jednou za den dosyta najíst.

 

  • Při Velikonoční vigilii budeme obnovovat svoje křestní závazky. Přineste si, prosím, své svíčky, nejlépe křestní.

 

  • Žehnat velikonoční pokrmy budeme na závěr nedělních bohoslužeb. Pokrmy můžete klást před obětní stůl.

 

  • Kdo ještě nestihl přistoupit ke svátosti smíření, může tak učinit ještě v úterý přede mší svatou v Lukách nebo ve středu přede mší svatou ve Vysokých Studnicích. Během Svatého třídenní se bude zpovídat jen velmi omezeně.

 

  • Od Velkého pátku se můžete připojit k Novéně k Božímu milosrdenství. V pátek se bude Korunka k Božímu milosrdenství modlit po křížové cestě. Další dny, a to až do pondělí, vždy v 15 hodin v kostele.