Ohlášky na neděli 2. 5. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 2. 5. do 9. 5. 2021

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 5. neděle velikonoční 7.45 Za Martina Vondráka, manželku, rodiče, syna, sourozence a Jana Nahodila
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
14.30 Májová pobožnost
Po Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 18.00 Májová pobožnost
Út 18.00 Za Annu a Františka Böhmovi, rodiče a sourozence
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 Májová pobožnost
Čt Památka sv. Jana Sarkandra,

kněze a mučedníka

7.30 Za kněze a za nová kněžská povolání
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.30 Májová pobožnost
19.00 Za Václava Čermáka, manželku, sourozence a duše v očistci
So Nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 6. neděle velikonoční 7.45 Za Miroslava a Boženu Kremláčkovy, rodiče a sourozence
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Antonína a Jiřinu Pavlíčkovy, jejich rodiče, Ivu Pavlíčkovou, rodinu Janouškovu a Valovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
14.30 Májová pobožnost

 

  • Důležitá informace: Došlo ke změně pravidel pro účast na bohoslužbách. Nyní je možné přijít na bohoslužby bez přihlášení. Také se opět může při bohoslužbách zpívat. Nadále ovšem platí povinnost:
  • mít respirátor nebo chirurgickou roušku.
  • před vstupem do kostela si dezinfikovat ruce.
  • dodržovat dvoumetrové rozestupy

(nejedná-li se o členy jedné domácnosti).

 

  • Příležitost přijmout svaté přijímání mimo mši sv. bude v měsíci květnu vždy po nedělní májové pobožnosti (tj. cca od 15.00 do 15.15 hodin).

 

  • Srdečně zveme na májové pobožnosti, které jsou po celý měsíc květen vždy v neděli ve 14.30, v pondělí a ve středu v 18 hodin a v pátek v 18.30 hodin.

 

  • Pátek je prvním pátkem měsíce května. Po večerní mši sv. bude následovat krátká adorace a svátostné požehnání.

 

  • Sbírka příští neděle bude určena na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.

 

  • Vzadu na stolečku je stále možné přispět do pokladničky s nápisem „Indie“ na adopci na dálku. Všem dárcům děkujeme.

 

  • U hlavního východu z kostela najdete text nedělního zamyšlení o. Bohdana (též ZDE).