Ohlášky na neděli 2. 6. 2024

POŘAD BOHOSLUŽEB
v týdnu od 2. 6. do 9. 6. 2024

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne SLAVNOST
TĚLA A KRVE PÁNĚ
7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Boženu a Jaroslava Chlupovy z Předboře
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka
sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
   
   
Út    
18.00 Za Jaroslava Musila a celou rodinu
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Památka sv. Bonifáce,
biskupa a mučedníka
   
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Nezávazná památka
sv. Norberta, biskupa
 
 
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Helenu Netrdovu, manžela a rodiče
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 10. neděle v mezidobí

 Farní den

7.45 Za rodiče Kežlínkovy a syna
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za dar zdraví pro nemocné osoby
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Díky moc za vaši finanční, brigádnickou i modlitební podporu při opravách na kaplance.

 

  • V pátek oslavíme slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Po mši sv. bude následovat modlitba litanií a adorace moderovaná Komunitou Emmanuel.

 

  • Srdečně zveme na Farní den, který nás čeká již příští neděli. Pozvat můžete určitě i vaše rodiny, blízké, přátele a sousedy. Prosíme vás také o vaši pomoc a spolupráci. Napéct můžete nejrůznější sladkosti, cukroví, buchty, koláče, dobroty pečené i nepečené, sladké, slané… Přinést můžete i zavařené okurky, papriky – kozí rohy, salát, nutellu, vajíčka a čerstvou mátu. Všechny produkty a výrobky můžete přinášet v pátek 7. června po mši svaté, nebo v sobotu 8. června od 16 hodin na kaplanku.

Další prosba se týká stavění stanu. Prosíme ochotné muže, aby se zapsali vzadu na stolečku na papír. Stan se pak bude stavět ve čtvrtek 6. června od 16.30 hodin na farní zahradě.

V neposlední řadě vás prosíme o modlitby za příhodné počasí a také za to, aby společně prožitý čas o farním dnu, ale i služba v jednotlivých stáncích a stanovištích přinesla požehnání pro farnost i obec. Děkujeme!

 

  • Po ranní mši sv: Nyní bude následovat Eucharistický průvod. První krátkou adoraci prožijeme zde v kostele. Následně vyjdeme průvodem před kostel. První půjde ministrant s křížem, dále ostatní ministranti, případně družičky či děti, za dětmi půjdou ministranti s kadidlem a kněz s Eucharistií. Za knězem jdou muzikanti a za nimi všichni ostatní. Venku půjdeme po silnici k poště, a pak ke zdravotnímu středisku, kde bude druhý oltář. Třetí oltář bude u potoka u Dvořáků. Nakonec přijdeme uličkou k oltáři, který je připraven před kostelem, kde bude následovat poslední adorace a požehnání obci, pak se vrátíme zpět do kostela. Zde zakončíme eucharistický průvod chvalozpěvem Bože chválíme Tebe. Do průvodu si, prosím, vezměte kancionály, abyste mohli zpívat.