Ohlášky na neděli 2. 7. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 2. 7. do 9. 7. 2023

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 13. neděle v mezidobí

V Petrovicích
poutní slavnost
sv. Petra a Pavla, apoštolů

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
15.00 Poutní mše sv. v Petrovicích

Za Karla Nováčka, rodiče a bratry

Po Svátek sv. Tomáše, apoštola    
   
Út Památka sv. Prokopa, opata  
19.00 !!!
Za dvě nemocné osoby
s prosbou o jejich uzdravení
St Slavnost
sv. Cyrila a Metoděje,
patronů Evropy,
hlavních patronů Moravy

(doporučený svátek)
7.45 !!!
Za Cyrila Řehoře a tři syny
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Nezávazná památka
sv. Marie Gorettiové,
panny a mučednice
7.30 Za farníky
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za živou a + rodinu Koumarovu a Běhalovu,
za Václava Potočku a za ukončení války na Ukrajině
So   18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 14. neděle v mezidobí 7.45 Za živou a + rodinu Petrovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Zdenu Fischerovou a celou rodinu Fischerovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Tuto neděli (2. července) začíná první farní tábor. Pamatujme, prosím, na táborníky v modlitbě.

 

  • Tento pátek je první pátek měsíce července. Po mši sv. bude následovat krátká adorace
    a svátostné požehnání.

 

  • Příští neděli ve 12 hodin budou v našem kostele křtiny Nikol Hladíkové z Luk.

 

  • Sraz pěších poutníků do Petrovic je dnes (2. července) v 13.30 za zdravotním střediskem.