Ohlášky na neděli 20. 11. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20. 11. do 27. 11. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Slavnost
Ježíše Krista Krále
7.45 Za Bedřicha Čápa, rodiče, celou přízeň
a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka
Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě
 
13.30 Pohřeb Josefa Čermáka z Bítovčic
Út Památka sv. Cecílie,
panny a mučednice
 
18.00 Za + Františka Řehoře
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Nezávazná památka
sv. Klementa I.,
papeže a mučedníka
Červená středa
den modliteb
za pronásledované pro víru
 
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze a druhů, mučedníků 9.30 Mše sv. v DPS
za Karla Špačka, syna a dvoje rodiče
   
Nezávazná památka
sv. Kateřiny Alexandrijské,
panny a mučednice
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za dar zdraví pro nastávající maminky a jejich děti
So 16.00
!!!
Mše sv. v Kozlově
17.00
!!!
Mše sv. v Lukách (o. Pavel Bublan)
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 1. neděle adventní 7.45 Za rodinu Gotzmannovu, Ondráčkovu
a za Emilii Rozhonovou
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Na tuto středu 24. listopadu připadá tzv. Červená středa. Je to den, kdy si připomínáme pronásledované pro víru. Na připomínku všech pronásledovaných bude náš kostel večer nasvícen červeným světlem. Připojit se k této iniciativě můžeme modlitbou za pronásledované i pronásledovatele a vystavením zapálené červené svíce za okna svých příbytků.

 

 • V sobotu (26. listopadu) od 11 hodin budou v našem farním kostele křtiny Emy Smejkalové.

 

 • Příští týden od 25. do 27. listopadu proběhne na faře víkendovka pro mládež od 13 let. Přihlášky i více informací u Václava Koloucha (tel.: 739 764 730).

 

 • V sobotu se u nás také uskuteční setkání mládeže z našeho děkanství a blízkého okolí.
  V 15 hodin začne na kaplance program přednáškou, v 17 hodin pak bude mše svatá a po ní večer deskových her. Více informací najdete na nástěnce a facebooku.

 

 • Příští nedělí začíná doba adventní. Při bohoslužbách požehnáme adventní věnce. Odpoledne pak od 14.30 zveme na modlitby rodin, které budou tentokrát mimořádně na kaplance.
  Od 15 do 17 hodin naváže adventní farní kavárna, kde se bude podávat mimořádně
  i svařené víno. V 16 hodin pak v kostele zazní koncert duchovní hudby. Na kontrabas a violu zahrají Sebastian Brettfeld a Vojtěch Munduch.

 

 • Nyní po mši svaté se budou v sakristii zapisovat úmysly bohoslužeb
  na příští rok.