Ohlášky na neděli 20. 12. 2020

SVÁTEČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20. 12. do 27. 12. 2020

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 4. neděle adventní

 

7.45 Za farníky
9.30 Za manžela rodinu Patzeltovu, Vondrákovu
a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Fischerovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
Út 18.00 Za Josefa Peřinu, manželku a dva syny
St 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Štědrý den 17.00 Mše sv. v Kozlově
20.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
21.30 Za farníky
24.00 Za dar víry
Slavnost Narození Páně 7.45 Za milost obrácení
9.30 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Brychtovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
So Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 7.45 Za Štěpána Smejkala, manželku, rodiče
a sourozence
9.30 Mše sv. ve Velkém Beranově
11.00 Mše sv. v Lukách
Na poděkování za přijaté dary
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Ne  

Svátek Svaté rodiny
Ježíš, Marie a Josefa

 

7.45 Za rodiny
9.30 Za rodiny Dvořákovy, Boží pomoc
a ochranu Panny Marie
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Moc děkujeme všem, kdo se zapojili do sbírky na podporu misií, která se konala  minulou neděli. Zvláštní dík patří všem, kdo minulý týden jakkoli přispěli k uskutečnění adventních trhů. Zájemci si ještě v sakristii mohou zakoupit farní receptář.

 

  • Příležitost k předvánoční sv. zpovědi bude tuto neděli od 14.30 do 17.00 hodin. Zpovídat se bude také ve všední dny vždy půl hodiny přede mší svatou.

 

  • Betlémské světlo bude letos možné si vyzvednout ve středu 23. prosince od 16 do 17.30 hodin v kostele a v následující dny také v zádveří na faře.

 

  • Dobrovolníci ochotní pomoci s tříkrálovou sbírkou se mohou zapisovat na papíry umístěné na klekátku vzadu u mříže. Každá tříčlenná skupinka musí mít doprovod starší 15 let.

 

  • Pod věží najdete text nedělního kázání o. Jakuba (též ZDE), poslední adventní úkoly pro děti i dospělé a také program bohoslužeb na svátky.

 

  • Od pátku 18. prosince platí, že jedné bohoslužby se může účastnit maximálně tolik osob, kolik odpovídá 20 % kapacity míst k sezení v daném kostele či kapli. I nadále je třeba v kostele nosit roušky, u vstupu si dezinfikovat ruce a zachovávat rozestupy 2 m (s výjimkou členů jedné domácnosti).

Vzhledem k současné situaci se letos bohužel nebudeme moci zde v kostele účastnit všichni všech vánočních bohoslužeb. Na jednotlivé sváteční bohoslužby bude třeba se předem přihlásit. Zájemci se mohou zapisovat do tabulek umístěných na nástěnce u hlavního vchodu. Každý se může zapsat pouze na jednu bohoslužbu ve dnech 24. až 26. prosince. Pokud zůstanou nějaká místa volná, bude možné je obsadit dodatečně.

Dokud bude platit 4. stupeň protiepidemického systému, bude nutné se takto hlásit na všechny nedělní a slavnostní mše sv. Ve všední dny bude možné přijít na mši sv. bez předchozí registrace. Děkujeme za vaši ohleduplnost i za vaše pochopení.