Ohlášky na neděli 20. 8. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 20. 8. do 27. 8. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 20. neděle v mezidobí 7.45 Za Radka Jeřábka
a za rodinu Jeřábkovu a Földešiovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka sv. Pia X., papeže    
   
Út Památka
Panny Marie Královny
 
19.00 Za Jaroslava Kostku, rodiče a tetu.
St    
 
Čt Svátek
sv. Bartoloměje, apoštola
 
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Úmysl mše sv. je volný.
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 21. neděle v mezidobí

V Lukách poutní slavnost
sv. Bartoloměje, apoštola

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Stanislava Müllera a celou rodinu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
14.30 Svátostné požehnání

 

  • Mše sv. ve středu v 18 hodin ve Studnicích a ve čtvrtek v 7.30 v Lukách tento týden nejsou.

 

  • Do 26. srpna je otec Jakub na dovolené. Bohoslužby bude slavit otec Bohdan a otec Pavel Bublan z Kamenice. Pokud by někdo potřeboval domluvit pohřeb, kontaktujte pana kostelníka Pavla Smejkala (tel.: 721 560 434).