Ohlášky na neděli 21. 1. 2024

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 21. 1. do 28. 1. 2024

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 3. neděle v mezidobí

Neděle Božího slova

7.45 Za Josefa Dvořáka, jeho rodiče
a rodiče Sobotkovy a celou živou rodinu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
   
Út    
18.00 Za nenarozené děti
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Památka
sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve
 
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Svátek
Obrácení svatého Pavla, apoštola
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za rodinu Dobrovolnou, Svobodovu a Hlávkovu
So   17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 4. neděle v mezidobí 7.45 Za rodiny Stokláskovy a Vochyánovy
a za duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Slavíme Neděli Božího slova. Sbírka je určena na biblický apoštolát.

 

  • Do čtvrtka (25. ledna) pokračuje Týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme prosím na tento úmysl také ve svých osobních modlitbách.

 

  • V úterý 23. ledna po mši sv. bude na faře setkání ekonomické a pastorační rady farnosti Luka nad Jihlavou. Setkání ekonomické a pastorační rady farnosti Vysoké Studnice pak bude taktéž po mši sv. ve středu 24. ledna.

 

  • Díky všem, kdo se zapojili do organizace farního plesu i všem, kdo nás jakkoli podpořili.