Ohlášky na neděli 21. 11. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21. 11. do 28. 11. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Slavnost Ježíše Krista Krále 7.45 Za Josefa a Stanislavu Ďáskovy a syna Pavla
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka sv. Cecílie,
panny a mučednice
 
 
Út Nezávazná památka
sv. Klementa I.,
papeže a mučedníka
 
18.00 Za + manžele Nováčkovy
St Památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze a druhů, mučedníků

Červená středa – den modliteb za pronásledované pro víru

   
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Nezávazná památka
sv. Kateřiny Alexandrijské,
panny a mučednice
9.30 Mše sv. v DPS za Karla Špačka, syna a dvoje rodiče
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za rodinu Netrdovu, Hanákovu a Oulehlovu
a za duše v očistci
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 1. neděle adventní 7.45 Za rodinu Gotzmannovu, Ondráčkovu
a Emilii Rozhonovou
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Vzhledem k pokračující pandemii i letos platí, že kdo z vážných důvodů nemohl získat plnomocné odpustky pro duše v očistci v týdnu od 1. do 8. listopadu, může je při splnění obvyklých podmínek získat až do konce tohoto měsíce. Senioři, nemocní a všichni, kteří
    z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

 

  • Sbírka této neděle je určena na pokrytí příspěvku farnosti do Fondu PULS, který slouží k podpoře kněží a pastorace v naší diecézi. Děkujeme všem, kdo za naši farnost již dříve přispěli přímo do tohoto fondu jakožto registrovaní donátoři, i všem, kdo se nám rozhodli pomoci právě teď.

 

  • Na tuto středu 24. listopadu připadá tzv. Červená středa. Je to den, kdy si připomínáme pronásledované pro víru. Na připomínku všech pronásledovaných bude náš kostel večer nasvícen červeným světlem. Připojit se k této iniciativě můžeme modlitbou za pronásledované i pronásledovatele a vystavením zapálené červené svíce za okna svých příbytků. Tato akce se koná v několika zemích světa. V naší republice nad ní převzala záštitu Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí.

 

  • Vzadu na stolečku je seznam, kam se můžete zapisovat, pokud máte zájem o návštěvu sv. Mikuláše u vás doma.

 

  • Příští neděli (28. listopadu) po bohoslužbách se budou v sakristii zapisovat úmysly mší svatých na příští rok.

 

  • Příští nedělí také začíná doba adventní. Při bohoslužbách požehnáme adventní věnce. Na stolku u východu je k dispozici Průvodce adventem.