Ohlášky na neděli 21. 3. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21. 3. do 28. 3. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 5. neděle postní 7.45 Za rodiče Dvořákovy a Sobotkovy
a za Boží pomoc pro živou rodinu
!9.00 Mše sv. v Puklicích
!10.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
11.00 Za farníky
Po    
17.00 Mše sv. se III. skrutiniem katechumena
Út    
18.00 Za Jana a Jindřišku Horkých,
rodiče a sourozence
St 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.30 Tichá adorace (Luka)
Čt Slavnost Zvěstování Páně 09.30 Mše sv. v DPS
18.00 Za Bedřicha Čápa, rodiče a sourozence
   
18.00 Za rodiče Josefa a Marii Dubovy
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

Květná neděle

 

7.45 Za Milušku Krňoulovou a duše v očistci
!9.00 Mše sv. v Puklicích
!10.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
11.00 Za Jaroslava a Marii Zachovy a celou přízeň

 

  • Vzhledem k platným vládním nařízením se v naší farnosti mší svatých mohou účastnit jenom ti, kdo se na danou bohoslužbu dopředu přihlásí. Hlásit se je možné u o. Jakuba.

 

  • Úterní mše sv. je vyhrazena pro děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

 

  • Ve středu bude opět v louckém kostele příležitost k tiché eucharistické adoraci od 18.30 do 19 hodin.

 

  • Křížové cesty jsou po celou postní dobu vždy v pátek od 17.30 a v neděli od 14.30 hod.

 

  • Příležitost k individuálnímu přijetí svatého přijímání či svátosti smíření je v louckém kostele každou postní neděli od 15 do 17 hodin a také půl hodiny přede mšemi sv. ve všední dny.

 

 

  • Dne 22. března 2021 uplyne rok od úmrtí první oběti nemoci COVID-19. Česká biskupská konference se rozhodnutím předsedy ČBK připojuje k občanské iniciativě „Minuta ticha“ v podobě rozeznění kostelních zvonů. V pondělí ve 12 hodin tedy budou znít kostelní zvony jako připomínka a symbolické uctění památky zemřelých v souvislosti s touto nemocí a jako vyjádření podpory pozůstalým. Pamatujme na ně také v modlitbě.