Ohlášky na neděli 21. 4. 2024

POŘAD BOHOSLUŽEB
v týdnu od 21. 4. do 28. 4. 2024

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 4. neděle velikonoční
Neděle Dobrého Pastýře
7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Otce Jiřího a syna Jiřího Ondráčkovy
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
 
Út Svátek sv. Vojtěcha,
biskupa a mučedníka
   
18.00 Za Marii a Jaroslava Gotzmannovy a jejich rodiče
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Nezávazná památka
sv. Jiří, mučedníka
9.30 Mše sv. v DPS
za Vladimíra Pokorného, manželku Libuši, syna
a za duše v očistci
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Svátek sv. Marka, evangelisty    
   
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za živé i + skauty a skautky
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 5. neděle velikonoční 7.45 Za Karla Nováčka, rodiče a bratry
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 1. sv. přijímání – Mše sv. za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • V úterý po mši svaté pro děti bude následovat nácvik na slavnost prvního svatého přijímání, která nás čeká příští neděli v 11 hodin. Zpověď před prvním svatým přijímáním proběhne zde v kostele v sobotu od 14 hodin.

 

  • Blíží se středa 1. května, na kdy plánujeme výlet rodin s dětmi na Křemešník. V autobusu máme stále ještě hodně volných míst. Zápisový arch je na stolku za lavicemi.

 

  • Hlásit se můžete taktéž na farní pouť do Neratova a Litomyšle, která se chystá
    na 11. května. Bližší informace najdete na nástěnce před kostelem a na následujícím odkazu: plakát – pouť do Neratova a Litomyšle