Ohlášky na neděli 21. 5. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 21. 5. do 28. 5. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 7. neděle velikonoční

Pouť u kaple Panny Marie, Pomocnice křesťanů

(zámecký park)

7.45 Za Jana a Julii Ryčkovy, rodiče a sourozence
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Mše sv. u kaple v zámeckém parku – za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Nezávazná památka
sv. Rity z Cascie, řeholnice
   
Út   15.00 Mše sv. s rozloučením před kremací
pana Františka Benáčka
18.00 Za Jana Vondráka, manželku, děti a celou přízeň
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St   18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt   9.30 Mše sv. v DPS
za Františka Zimolu, rodiče Herezovy a Zimolovy,
švagra Jana Chlumského a za duše v očistci
Památka
sv. Filipa Neriho, kněze
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za rodinu Pavlíčkovu, za Ivu Pavlíčkovou
a za rodinu Janouškovu a Valovu
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne Slavnost
Seslání Ducha svatého
7.45 Za farníky
8.30 Májová pobožnost
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za živé a + z rodiny Bouchnerovy,
Kohoutkovy a Mikolajkovy
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Sbírka příští neděle je určena pro Charitu. Vedle toho bude příští týden možné přispět do zvláštní kasičky u východu z kostela na vzdělání dětí, které jako farnost podporujeme v rámci projektu Adopce na dálku. Více o těchto dětech se můžete dočíst na nástěnce pod věží.

 

  • V sobotu 27. května v 11 hodin budou křtiny Lukáše Hlávky z Balkánu a ve 14 hodin budou křtiny Damiána Poláčka z Luk a Izabely Danielové ze Žďáru.

 

  • Již 11. června nás čeká Farní den. Už teď se, prosím, za tuto akci modleme, zvláště za příhodné počasí a za všechny účastníky i organizátory.

 

  • Od 19. května probíhá devítidenní modlitební příprava na slavnost Seslání Ducha svatého, tzv. svatodušní novéna. Letos máme po celých devět dní jedinečnou možnost scházet se k modlitbě zde v kostele spolu s bratry a sestrami z Komunity Emmanuel. Modlitba spojená s eucharistickou adorací trvá obvykle asi tři čtvrtě hodiny a koná se každý den až do soboty 27. května vždy od 18.30 hodin. Pouze v úterý se sejdeme až po skončení mše svaté, přibližně v 19 hodin, a v pátek začneme naopak před večerní mší svatou již v 18 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Až do 27. května nebudou májové pobožnosti.