Ohlášky na neděli 21. 8. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21. 8. do 28. 8. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 21. neděle v mezidobí


V Lukách poutní slavnost
sv. Bartoloměje, apoštola

7.45 Za Josefa a Marii Šedovy
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
14.30 Svátostné požehnání
Po Památka Panny Marie Královny  
   
Út  
19.00 Za uzdravení a Boží milosti pro Františka X. Halase
St Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 9.30 Mše sv. v DPS
za živé i + rodiny Zvěřinovy a duše v očistci
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Nezávazná památka sv. Ludvíka  
15.00 Pohřeb paní Růženy Marešové
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Václava Čermáka, manželku a sourozence
So Památka sv. Moniky 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 22. neděle v mezidobí 7.45 Za Marii Votavovou a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Na přímluvu sv. Augustina za manžele Fiřtovy
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Srdečně zveme na svátostné požehnání, které bude v kostele dnes (21. srpna) od 14.30 hodin.

 

  • Děkuji všem, kdo jste se opět zapsali na „nedělní obědy s farářem“. Případným dalším zájemcům je k dispozici seznam vzadu na stolku.

 

  • Na tomtéž stolku za lavicemi je možné si vyzvednout přihlášky do náboženství. Přihlášku vyplňují pouze žáci prvních tříd a ti, kdo ještě do náboženství nechodili.

 

  • V letošním roce bude také zahájena příprava na biřmování. Zájemci se mohou hlásit do konce září osobně u otce Jakuba. (Oficiální písemné přihlášky se budou rozdávat až při prvním setkání biřmovanců.)

 

  • Příští neděli udělíme požehnání žákům a studentům před začátkem nového školního roku. Děti si mohou přinést svoje školní tašky a položit je přede mší sv. před oltář.

 

Ohlášky manželství:

Pavel Dvořák ze Střížova a Michaela Mátlová z Luk nad Jihlavou, si udělí dne 3. září 2022
v našem farním kostele svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.