Ohlášky na neděli 22. 1. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22. 1. do 29. 1. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 3. neděle v mezidobí

 Neděle Božího slova

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Františka a Blaženu Koukalovy,
rodiče a sourozence
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
 
Út Památka
sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve
 
18.00 Za Marii Zadinovou, rodinu Řezníčkovu
a celou přízeň
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Svátek
Obrácení svatého Pavla, apoštola
 
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Památka
sv. Timoteje a Tita, biskupů
9.30 Mše sv. v DPS
18.30 Adorace
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za dar zdraví pro syna, za ochranu Panny Marie
a na poděkování za přijatá dobrodiní
So Památka
sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve
14.00 Pohřeb pana Josefa Dvořáka
17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 4. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Řehořovu a Jedličkovu a duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Slavíme Neděli Božího slova. Sbírka při bohoslužbách je určena na podporu biblického apoštolátu. Všem dárcům děkujeme.

 

  • Do středy (25. ledna) pokračuje Týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme, prosím, na tento úmysl ve svých modlitbách.

 

  • Ve čtvrtek (26. ledna) od 18.30 zveme na adoraci. Budeme se modlit za dobrou volbu prezidenta.

 

  • Díky všem, kdo se zapojili do organizace farního plesu i všem, kdo nás jakkoli podpořili.