Ohlášky na neděli 22. 10. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 22. 10. do 29. 10. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 29. neděle v mezidobí

Misijní neděle

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodiče Lifkovy, Brtnických a sourozence
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
   
Út    
18.00 Za manžela, rodiče Vondrákovy a Patzeltovy
a duše v očistci
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St 9.30 Mše sv. v DPS
za všechny + a dosud žijící obyvatele DPS
a za ty, na které nikdo nepamatuje
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt  
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za rodinu Lavičkovu
So Svátek Šimona a Judy, apoštolů 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne Slavnost
Výročí posvěcení kostela
7.45 Za Helenu Šanderovou, Máriu a Olgu Lapárovy,
babičku Wenzlovu, paní učitelku
a za duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Dnes (22. října) slavíme Světový den modliteb za misie. Sbírky při bohoslužbách jsou určeny na podporu Papežských misijních děl. Na stejný účel bude také věnován výtěžek misijního jarmarku, který se koná před kostelem a na který vás všechny srdečně zveme. Všem dárcům moc děkujeme.

 

  • Ve čtvrtek není ranní mše sv.

 

  • Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 11. 1. 2020 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let.

 

  • Na pátek 27. října vyhlásil papež František den postu a modliteb za mír ve světě. Připojme se, prosím, k této naléhavé iniciativě Svatého otce každý podle svých možností. V naší farnosti se budeme společně modlit za mír při páteční mši sv., po které naváže krátká adorace. (Více na webu www.cirkev.cz)

 

  • Příští víkend se ze soboty na neděli mění letní čas na zimní,
    o 1 hodinu zpět.