Ohlášky na neděli 22. 8. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 22. 8. do 29. 8. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 21. neděle v mezidobí

 

v Lukách poutní slavnost

sv. Bartoloměje, apoštola

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za všechny, kdo hledají smysl života
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
14.30 Svátostné požehnání
Po    
   
Út Svátek sv. Bartoloměje, apoštola  
19.00 Za nemocné, trpící, umírající
a za urovnání vztahů v rodině
St Nezávazná památka sv. Ludvíka  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 9.30 Mše sv. v DPS
 
Památka sv. Moniky 18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Jiřího Pražáka a rodinu
So Památka sv. Augustina,

biskupa a učitele církve

14.00 Svatba
Jakuba Stokláska a Nikoly Cingelové
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 22. neděle v mezidobí 7.45 Za Marii Reischlovou, Václava, rodiče
a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Dnes (v neděli 22. srpna) ve 14.30 hod. bude v kostele krátká eucharistická adorace
    a svátostné požehnání.

 

  • Na stolku za lavicemi je možné si vyzvednout přihlášky do náboženství. Přihlášku vyplňují pouze žáci prvních tříd a ti, kdo ještě do náboženství nechodili.