Ohlášky na neděli 23. 1. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23. 1. do 30. 1. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 3. neděle v mezidobí

 

Neděle Božího slova

7.45 Za Bedřicha Čápa, rodiče, celou přízeň
a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve  
 
Út Svátek
Obrácení sv. Pavla, apoštola
   
18.00 Za uzdravení a Boží milosrdenství
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 9.30 Mše sv. v DPS za pracovníky Diecézní charity Brno
 
Památka
sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za dar zdraví pro Radka Šindeláře
a Boží pokoj pro jeho nejbližší
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 4. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Řehořovu a Jedličkovu a duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 

  • Slavíme Neděli Božího slova. Děkujeme všem, kdo přispěli do dnešní sbírky na podporu biblického apoštolátu.

 

  • Do úterý (25. ledna) pokračuje Týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme prosím na tento úmysl ve svých modlitbách.