Ohlášky na neděli 23. 10. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23. 10. do 30. 10. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 30. neděle v mezidobí

 

Misijní neděle

7.45 Za Václava a Marii Rajšlovy, celou přízeň
a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
   
Út    
18.00 Za živou a zemřelou rodinu Kolouchovu
a za duše v očistci    
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 9.30 Mše sv. v DPS
za celou přízeň Ficovu a Adamovu
a za duše v očistci
   
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Karla Nováčka a živou rodinu
So Památka
bl. Marie Restituty Kafkové,
panny a mučednice
17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne Slavnost

Výročí posvěcení kostela

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodiče Lifkovy, Brtnických, syna Ladislava
a celý rod
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Dnes (23. října) slavíme Světový den modliteb za misie. Sbírky při bohoslužbách jsou určeny na podporu Papežských misijních děl. Na stejný účel bude také věnován výtěžek misijního jarmarku, který se koná před kostelem a na který vás všechny srdečně zveme. Všem dárcům moc děkujeme.

 

  • Prosíme lektory, kteří tak ještě neučinili, aby si na stolku u východu vyzvedli nový rozpis lektorských služeb. Díky za dosavadní službu a těšíme se na další spolupráci.

 

  • Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 11. 1. 2020 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let.

 

  • Mimořádná příležitost přistoupit ke svaté zpovědi bude tento týden v úterý od 17 hodin (zejména pro děti) a v pátek od 17 hodin. V pátek bude zpovídat také o. Bohdan, a to přibližně od 17.45 hodin.

 

  • Příští neděli (30. října) zveme na farní kavárnu, která se uskuteční od 15 do 17 hodin na faře. Předcházet budou modlitby rodin, které budou v kostele od 14.30. V průběhu farní kavárny pak bude na kaplance zajištěn program pro děti.

 

  • Příští víkend se ze soboty na neděli mění letní čas na zimní, tzn. o 1 hodinu zpět.