Ohlášky na neděli 23. 4. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 23. 4. do 30. 4. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 3. neděle velikonoční 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Josefa a Marii Dubovy, dvoje rodiče a tetu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Nezávazná památka
sv. Jiří, mučedníka
 
 
Út Svátek sv. Marka, evangelisty  
18.00 Za Jaroslava a Marii Gotzmannovy a jejich rodiče
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt   9.30 Mše sv. v DPS
za Vladimíra Pokorného, manželku Libuši,
syna a manželku a za duše v očistci
18.30 Adorace za duchovní povolání
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za všechny živé i + členy skautského střediska
So Svátek
sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky církve,
patronky Evropy
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 4. neděle velikonoční

 Neděle Dobrého Pastýře

7.45 Za Josefa a Marii Šedovy
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 1. sv. přijímání – Mše sv. za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Moc děkujeme všem, kdo se zapojili do zpracování dřeva na topení
    na kaplance.

 

  • V tomto týdnu jsme pozváni ke společné modlitbě za duchovní povolání. Na tento úmysl budeme také pamatovat při adoraci, která se bude mimořádně konat tento čtvrtek od 18.30 hodin.

 

  • V úterý po mši svaté pro děti bude následovat nácvik na slavnost prvního svatého přijímání, která nás čeká příští neděli v 11 hodin.

 

  • Příští neděli v 15 hodin také přijme křest Zita Vochyánová z Balkánu.

 

  • Rodiny s mladšími dětmi srdečně zveme na výlet do Znojma, který se uskuteční, dá-li Pán, v sobotu 13. května. Zájemci se stále ještě mohou zapisovat na papír vzadu za lavicemi.

 

  • Otec biskup Pavel zve na diecézní setkání mládeže, které bude také května v Žarošicích. Bližší informace a přihlášky najdete na webu mladez.biskupstvi.cz/dsm/ Z Třeště bude vypraven autobus. Kdo by měl zájem o společnou přepravu, nahlaste se, prosím nejpozději do 10. května u otce Jakuba.