Ohlášky na neděli 23. 5. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 23. 5. do 30. 5. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Slavnost Seslání Ducha svatého 7.45 Za Josefu a Karla Nováčkovy a za duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
!9.30 Mše sv. v Lukách: Na poděkování za rodiny Kolouchovy a Holubovy a za Boží milosrdenství
11.00 Za děti, které přistoupí k prvnímu sv. přijímání, a za jejich rodiny
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
14.30 Májová pobožnost
Po Památka Panny Marie, Matky církve 18.00 Májová pobožnost
Út 18.00 Za farníky
St Památka sv. Filipa Neriho, kněze 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 Májová pobožnost
Čt Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného kněze
9.30 Mše sv. v DPS za Františka Zimolu, rodiče Heresovy a Zimolovy, švagra Jana Chlumského a duše v očistci
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.30 Májová pobožnost
19.00 Za Jana a Jindřišku Horkých,
rodiče a sourozence
So Nezávazná památka sv. Pavla VI., papeže 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne Slavnost Nejsvětější Trojice 7.45 Za Marii Votavovou, manžela Františka,
celou přízeň a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Radka Jeřábka, rodinu Jeřábkovu
a rodinu Földešiovu
11.00 Poutní mše sv. ve Vysokých Studnicích
14.30 Májová pobožnost

 

  • Sbírka této neděle je určena pro Charitu. Všem dárcům děkujeme.

 

  • Srdečně zveme na májové pobožnosti, které se uskuteční dnes ve 14.30, v pondělí a ve středu v 18, v pátek v 18.30 a příští neděli ve 14.30 hodin.

 

  • Všechny děti také opět zveme na úterní večerní mše svaté.

 

  • Tímto moc děkujeme paní Dvořákové za dlouholetou péči o květinovou výzdobu bočního oltáře sv. Anny. Pokud by se našla nějaká zájemkyně či nějaký zájemce, kteří by byli ochotní převzít starost o výzdobu tohoto oltáře, ať se přihlásí na faře či v sakristii.