Ohlášky na neděli 23. 6. 2024

POŘAD BOHOSLUŽEB
v týdnu od 23. 6. do 30. 6. 2024

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 12. neděle v mezidobí

V Kozlově poutní slavnost
sv. Jana a Pavla, mučedníků

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Zbyňka Svobodu, rodiče a bratra
11.00 Poutní mše sv. v Kozlově
Po SLAVNOST NAROZENÍ
SV. JANA KŘTITELE
   
19.00 !!!
Za dobrodince našich farností
Út  
17.00 !!!
  Za Alžbětu Smejkalovu, manžela, sestry a rodiče
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St 9.30 Mše sv. v DPS za manžela a celou rodinu
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt  
Památka sv. Ireneje,
biskupa a mučedníka,
učitele církve
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za rodinu Kuchaříkovu, Janouškovu a Eledrovu
So SLAVNOST
SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
(doporučený svátek) 
11.00 Svatba Petra Mátla a Markéty Krejzkové
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 13. neděle v mezidobí

V Petrovicích
poutní slavnost
sv. Petra a Pavla, apoštolů

7.45 Za Václava Slezáka, dvoje rodiče
a Helenu Brancuzskou
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
15.00 Poutní mše sv. v Petrovicích
Za farníky

 

  • V úterý bude poslední dětská mše svatá, která začne již v 17 hodin. Přede mší svatou mají děti příležitost přistoupit ke svaté zpovědi, a to od 16.15 hodin. Po mši sv. jste pak zváni na farní zahradu na táborák. Pro děti budou špekáčky, chléb a pití zajištěny.

 

  • Příští neděli (30. června) prožijeme v Petrovicích poutní mši svatou, která začne v 15 hodin. Předtím je třeba kostel v Petrovicích zase uklidit. Úklid proběhne již tento čtvrtek. Pojedeme v 17 hodin od fary. Kdo můžete, tak se, prosím, zapište vzadu na stolečku. Díky.

 

  • Sraz pěších poutníků do Petrovic bude příští neděli v 13.30 na kraji cyklostezky
    za zdravotním střediskem.

 

  • Mše sv. v 11 hodin v Lukách příští neděli není.