Ohlášky na neděli 23. 7. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 23. 7. do 30. 7. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 16. neděle v mezidobí

Ve Velkém Beranově
poutní slavnost
sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie

7.45 Za rodiče Pechovy, jejich sourozence
a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Poutní mše sv. ve Velkém Beranově
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po      
   
Út Svátek
sv. Jakuba, apoštola
   
19.00 Za Annu Číhalovu, manžela, dcery,
zetě, rodiče a sourozence
St Památka
sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie
 
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Památka sv. Gorazda a druhů 9.30 Mše sv. v DPS za rodinu Turňovu, manžela Jana Dvorského, jeho rodiče a za duše v očistci
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Na poděkování za 60 let manželství
So Památka
sv. Marty, Marie a Lazara
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 17. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka Blažka, manželku,
živou rodinu a za duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • V tomto týdnu pokračuje skautský tábor. Pamatujme, prosím, na táborníky v modlitbě. Zároveň moc děkujeme všem, kdo přispěli ke zdárnému průběhu našich čtyř farních táborů.

 

  • Slavíme třetí Světový den prarodičů a seniorů. Poselství k tomuto dni najdete ZDE.

 

Ohlášky manželství:

Daniel Paleček a Klára Svobodová z Luk nad Jihlavou si udělí dne 5. srpna 2023 v našem farním kostele svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.