Ohlášky na neděli 24. 10. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 24. 10. do 31. 10. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 30. neděle v mezidobí

 Misijní neděle

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Miladu a Bohumila Sobotkovy, oboje rodiče
a celý rod
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
   
Út
18.00 Za Annu Raškovou
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Svátek Šimona a Judy, apoštolů 7.30 Za dar víry pro nás i všechny obyvatele naší vlasti
 
Památka
bl. Marie Restituty Kafkové,
panny a mučednice
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za + manžela Jiřího Ondráčka, syna Jiřího
a celou rodinu
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne Slavnost
Výročí posvěcení kostela
7.45 Za Martina Vondráka, celou rodinu
a Boží milosrdenství pro naši farnost
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Musilovu a rodinu Lavičkovu
a duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Dnes slavíme Světový den modliteb za misie. Dnešní sbírka je určena na podporu Papežských misijních děl. Všem dárcům děkujeme.

 

  • Tradiční misijní jarmark jsem se letos vzhledem k nedávnému konání farního dne rozhodli odložit až na dobu adventní. Dá-li Pán, měl by se uskutečnit 12. prosince.

 

  • Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 11. 1. 2020 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let.

 

  • Mimořádná příležitost přistoupit ke svaté zpovědi bude tento týden v úterý od 17 hodin (zejména pro děti), ve čtvrtek od 6.45 hodin a v pátek od 17 hodin. V pátek bude zpovídat také o. Bohdan, a to od 17.45 hodin.

 

  • Ze soboty na neděli se mění letní čas na zimní, tzn. o 1 hodinu zpět.