Ohlášky na neděli 24. 12. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB
 v týdnu od 24. 12. do 31. 12. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 4. neděle adventní 7.45 Za Marii a Vladimíra Joslovy a celou živou rodinu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
17.00 Mše sv. v Kozlově
20.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
21.30 Mše sv. v Lukách – Za farníky
Po SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ
7.45 Za všechny kněze, kteří zde působili

a za doktora Jiřího Motýla

9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Brychtovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Út Svátek sv. Štěpána,
jáhna a prvomučedníka
7.45 Za Štěpána Smejkala, manželku,
sourozence a rodiče
9.30 Mše sv. v Puklicích
9.30 Mše sv. ve Velkém Beranově
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
St Svátek sv. Jana,
apoštola a evangelisty
17.00 Živý betlém
Čt Svátek Sv. Mláďátek, mučedníků
Pátý den
v oktávu Narození Páně
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Na poděkování za uplynulý rok
So Šestý den
v oktávu Narození Páně
17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne Svátek Svaté rodiny,
Ježíše, Marie a Josefa
7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za otce Josefa Červenku
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Děkujeme všem, kdo pomohli s výzdobou a úklidem kostela.

 

 • Betlémské světlo bude letos možné si vyzvednout v kostele dnes (24. prosince)
  po ranní mši svaté do 11 hodin. V následující dny bude světlo k dispozici v zádveří na faře.
  Na „živý betlém“ se pak můžete těšit 27. prosince v 17 hodin.

 

 • Sbírka o slavnosti Narození Páně bude určena na pokrytí nákladů spojených s topením
  v kostele. Předem děkujeme všem dárcům.

 

 • a 26. prosince bude kostel odpoledne otevřen pro návštěvu u betléma od 13 do 17 hodin. Díky všem, kdo jste se zapsali na hlídání kostela.

 

 • Od svátku svatého Štěpána (26. prosince) začíná předprodej vstupenek na ples naší farnosti, který se uskuteční v sobotu 20. ledna. Vstupenky je možné zakoupit si u Lukáše Koloucha (tel.: 737 581 519). Kdo by se chtěl zapojit do příprav plesu jako dobrovolník, může se zapsat vzadu na stolku.

 

 • Příští neděli, o svátku Svaté rodiny, budou moci manželé při bohoslužbách obnovit své manželské sliby.

 

 • Stále sháníme dobrovolníky na Tříkrálovou sbírku. Zapisovat se můžete na archy připravené na stolku u východu. Děkujeme těm, kdo se už zapsali.