Ohlášky na neděli 24. 3. 2024

POŘAD BOHOSLUŽEB
v týdnu od 24. 3. do 31. 3. 2024

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Květná neděle 7.45 Za rodiče Oherovy a syna
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Pondělí Svatého týdne  
 
Út Úterý Svatého týdne    
18.00 Za Marii a Josefa Musilovy
a za rodiče Smejkalovy a Musilovy
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Středa Svatého týdne  9.30 Mše sv. v DPS za Josefa a Ludmilu Kružíkovy
a za duše v očistci
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt ZELENÝ ČTVRTEK 19.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
19.00 Za jednotu a dobré vztahy ve farnosti
Ne VELKÝ PÁTEK 15.00 Křížová cesta
19.00 Velkopáteční obřady ve Vysokých Studnicích
19.00 Velkopáteční obřady v Lukách
So BÍLÁ SOBOTA 19.00 Velikonoční vigilie ve Vysokých Studnicích
21.00 Velikonoční vigilie v Lukách
– Za nově pokřtěné
Ne SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Jaroslava Zachu, manželku,
rodiče a sourozence
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Poslední dvě křížové cesty zde v kostele nás čekají tuto neděli ve 14.30 a na Velký pátek v 15 hodin.

 

 • Na Velký pátek ještě zveme mládež na křížovou cestu v přírodě. Sraz bude v 9 hodin u kříže před kostelem.

 

 • U brtnického pana faráře je navíc možné se přihlašovat do autobusu na hrané pašije ve Žďáře, které se konají v úterý 26. března večer (podrobnosti na nástěnce).

 

 • Na stolku za lavicemi můžete dnes přispět do kasičky na adopci na dálku.
  Sbírka
  o Velikonocích pak bude na opravy ve farnosti. Na Velký pátek a na Bílou sobotu přes den bude možné ještě zvlášť přispět do kasičky u „Božího hrobu“ do mezinárodní sbírky na podporu křesťanů ve Svaté zemi.

 

 • Díky všem, kdo se již zapsali na adoraci na Zelený čtvrtek, na Bílou sobotu a o adoračním dnu farnosti. Kdo by ještě mohl v tyto dny hlídat kostel, dopište se, prosím, na archy na stolku za lavicemi. Na Zelený čtvrtek bude celonoční bdění „v Getsemanské zahradě“ trvat od konce bohoslužby až do 6 hodin ráno. Na Bílou sobotu bude kostel otevřen k tiché modlitbě
  u „Božího hrobu“
  od 8 do 21 hodin. Adorační den farnosti nás čeká ve čtvrtek 11. dubna.

 

 • Velký pátek je den přísného postu, tzn. že je přísný půst od masa a dospělí od 18 do 60 let, kteří nejsou nemocní, se mohou navíc jen jednou za den dosyta najíst.

 

 • Při Velikonoční vigilii přijme naše katechumenka křest a svátost biřmování. Spolu s ní také poprvé přijme svaté přijímání jedna dospělá žena. Všichni pokřtění budou obnovovat svoje křestní závazky. Přineste si, prosím, své svíčky, nejlépe křestní.

 

 • Žehnat velikonoční pokrmy budeme na závěr nedělních bohoslužeb. Pokrmy můžete klást před obětní stůl.

 

 • Od Velkého pátku se můžete připojit k Novéně k Božímu milosrdenství. V pátek se bude Korunka k Božímu milosrdenství modlit po křížové cestě. Další dny, a to až do pondělí, vždy v 15 hodin v kostele.

 

 • U nástěnky pod sochou Pána Ježíše si mohou děti i dospělí vyzvednout kartičky s úkoly pro poslední postní týden.

 

 • Z Bílé soboty na Boží hod velikonoční se mění zimní čas na letní.