Ohlášky na neděli 24. 4. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24. 4. do 1. 5. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 2. neděle velikonoční

 

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

7.45 Za Martina Vondráka, manželku, rodiče,
syna, sourozence a Jana Nahodila
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 1. svaté přijímání – Mše sv.za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Svátek sv. Marka, evangelisty  
15.00 Pohřeb paní Marie Svobodové
z Velkého Beranova
Út    
18.00 Za Jaroslavu a Marii Gotzmannovy a jejich rodiče
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 9.30 Mše sv. v DPS
za Vladimíra Pokorného, manželku Libuši
a duše v očistci
15.00 Pohřeb pana Karla Nováčka
Svátek
sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky církve,
patronky Evropy
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za dceru, manžela a dvoje rodiče
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 3. neděle velikonoční 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Váchovu a Rybníčkovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
1. sv. přijímání

 

  • Sbírka příští neděle bude určena na opravy kostela v Petrovicích.

 

  • Příští neděli hned po ranní mši svaté bude krátká májová pobožnost.

 

  • Po úterní mši svaté pro děti bude následovat v kostele ve Studnicích nácvik na slavnost prvního svatého přijímání, která bude ve Vysokých Studnicích příští neděli při mši svaté v 11 hodin.