Ohlášky na neděli 24. 9. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 24. 9. do 1. 10. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 25. neděle v mezidobí 7.45 Za rodinu Oherovu, Šindelářovu
a kněze Karla Šindeláře
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky – při mši sv. biřmování
(o. biskup Vojtěch Cikrle)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
   
Út Nezávazná památka
sv. Kosmy a Damiána,
mučedníků
   
18.00 Za rodinu Nahodilovu a Pokornou
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Památka
sv. Vincence z Paula, kněze
 
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Slavnost
sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona
českého národa

(doporučený svátek)

7.45 !!!
Za dar víry pro obyvatele naší vlasti
9.00 !!!
Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Svátek
sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela, archandělů
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Na poděkování za dar života
So Památka sv. Jeronýma,
kněze a učitele církve
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 26. neděle v mezidobí 7.45 Za Martina a Františku Čermákovy,
sourozence a dcery
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Na sv. Václava odpoledne se uskuteční pouť na Dědkovskou horu. Ve 14.30 se vychází z Dědkova od kapličky. Více informací najdete na nástěnce.

 

  • Příští víkend budou mít na faře a na kaplance akci skautky z Třebíče.

 

  • Prosíme všechny farníky o pomoc s úklidem farního lesa, abychom během října mohli vysázet nové stromky. Čím víc lidí pomůže, tím lépe. Velká brigáda bude v sobotu 30. září dopoledne i odpoledne. Paseka se nachází u cesty z Předboře do Petrovic. S sebou si vezměte potřebné vybavení dle vlastního uvážení (rukavice, vidle, sekeru či mačetu, případně i motorovou pilu). Pokud by někdo chtěl přijít s dětmi, vezměte s sebou, prosím, jen ty staršího školního věku. V případě nejasností, anebo kdybyste chtěli přijít pracovat sami někdy jindy, obraťte se na Tomáše Smejkala (tel.: 739 183 794).

 

  • Připomínáme, že již od 1. října začne platit zimní pořad bohoslužeb.