Ohlášky na neděli 25. 12. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 25. 12. 2022 do 1. 1. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Slavnost Narození Páně

(zasvěcený svátek)

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za všechny, kdo pomáhají ve farnosti
a za všechny dobrodince
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 7.45 Za Štěpána Smejkala, manželku,
sourozence a rodiče
9.30 Mše sv. ve Velkém Beranově
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Út Svátek sv. Jana,
apoštola a evangelisty
18.00 Úmysl mše sv. je volný.
St Svátek svatých Mláďátek,

mučedníků

17.00 Živý betlém v Lukách
Čt Pátý den v oktávu Narození Páně 7.30 Úmysl mše sv. je volný.
Svátek Svaté rodiny,
Ježíše, Marie a Josefa
15.30 Mše sv. v Bítovčicích
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 Za Marii Blažkovou, manžela, živou rodinu

a duše v očistci

So Sedmý den v oktávu Narození Páně

(Sv. Silvestra I., papeže)

16.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
17.00 Na poděkování za uplynulý rok
Ne Slavnost Matky Boží,
Panny Marie
(zasvěcený svátek)
7.45 Za Dp. P. Jana Veselého
a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Sbírka o slavnosti Narození Páně je určena na pokrytí nákladů spojených s topením
  v kostele. Moc děkujeme všem dárcům.

 

 • 25. a 26. prosince vždy od 13 do 17 hodin bude kostel otevřen k soukromé návštěvě betléma. Na Boží hod se navíc budou u jesliček od 16 do 17 hodin hrát a zpívat koledy. Všichni jste srdečně zváni.

 

 • Od svátku svatého Štěpána (26. prosince) začíná předprodej vstupenek na ples farnosti Luka a Sdružení Petrov, který se uskuteční v sobotu 21. ledna. Vstupenky je možné zakoupit u Lukáše Koloucha (tel.: 737 581 519). Kdo by se chtěl zapojit do příprav plesu jako dobrovolník, může se zapsat vzadu na stolku.

 

 • Skauti a skautky zvou na živý betlém, který ztvární v našem kostele
  28. prosince od 17 hodin.

 

 • Během liturgie svátku Svaté rodiny budou moci manželé tento pátek obnovit
  své manželské sliby.

 

 • Sobotní závěr roku můžete prožít v tiché adoraci. Kostel bude otevřen od 23.30 hodin.

 

 • Stále sháníme dobrovolníky na Tříkrálovou sbírku. Zapisovat se můžete na archy připravené na stolku u východu. Děkujeme těm, kdo se už zapsali.