Ohlášky na neděli 25. 2. 2024

 POŘAD BOHOSLUŽEB
v týdnu od 25. 2. do 3. 3. 2024

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 2. neděle postní 7.45 Za manžela, rodiče Patzeltovy,
za duše v očistci a za celou živou rodinu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
   
Út    
18.00 Za Štěpána Smejkala, manželku,
rodiče a sourozence
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St   9.30 Mše sv. v DPS
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt  
  17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Marii Krčálovu, manžela, syna a rodiče
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 3. neděle postní 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Antonína Navrátila, rodiče a duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Dnes je sbírka na dobročinnost Svatého otce, na tzv. Haléř sv. Petra.
  Díky za vaše dary.

 

 • Jak jste si mohli všimnout, v pátek byly vykáceny keře před kostelem. Souvisí to s připravovaným rozšířením silnice mezi kostelem a školkou. Během jarních měsíců chystáme poblíž vstupu na kostelní pozemek novou výsadbu.

 

 • Pobožnosti křížové cesty jsou po celou postní dobu vždy v pátek od 17.30
  a v neděli od 14.30 hodin. Zkusme se každý zúčastnit alespoň jedné křížové cesty.

 

 • Tento pátek je první pátek v měsíci březnu. Po mši sv. bude následovat modlitba litanií
  a adorace moderovaná Komunitou Emmanuel.

 

 • Pamatujme v modlitbě na naši katechumenku. Příští neděli při mši sv. v 11 hodin budeme moci spolu s ní prožít obřad prvního skrutinia. Čtení při této mši sv. budou z ročního cyklu A.

 

 • Příští neděli ve 14 hodin budou v kostele křtiny Matěje Bilky z Bítovčic.

 

 • V předu u sochy Krista najdete nástěnku a u ní postní úkoly pro děti i dospělé.