Ohlášky na neděli 25. 4. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 25. 4. do 2. 5. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 4. neděle velikonoční

Neděle Dobrého Pastýře

Světový den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

7.45 Za rodinu Stokláskovu a Vochyánovu

a duše v očistci

9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
 
Út    
18.00 Za živou a + rodinu Netrdovu, Hanákovu a Oulehlovu
St Nezávazná památka
sv. Ludvíka Marie Grigniona z Monfortu, kněze
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
19.15 Adorace (Luka)
Čt Svátek sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky církve,
patronky Evropy
9.30 Mše sv v DPS za Vladimíra Pokorného, manželku Libuši a duše v očistci
 
Nezávazná památka sv. Zikmunda,

mučedníka

18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za rodiče Markovy a Zachovy
So Nezávazná památka sv. Josefa dělníka 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 5. neděle velikonoční 7.45 Za Martina Vondráka, manželku, rodiče, syna, sourozence a Jana Nahodila
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
14.30 Májová pobožnost

 

  • Vzhledem k platným vládním nařízením je v naší farnosti nutné se na jednotlivé bohoslužby dopředu přihlásit u o. Jakuba.

 

  • Příležitost k individuálnímu přijetí svatého přijímání či svátosti smíření je v neděli od 14.30 do 17 hodin a také půl hodiny přede mšemi sv. ve všední dny.

 

  • Ve středu v 19.15 hodin zveme na adoraci s hudebním doprovodem.

 

  • Příští neděli ve 14.30 prožijeme první májovou pobožnost. Další májové pobožnosti budou vždy v pondělí a ve středu v 18 hodin a v pátek v 18.30 před večerní mší svatou.

 

  • Vzadu na stolečku je možné přispět do pokladničky s nápisem „Indie“ na adopci na dálku. Všem dárcům děkujeme.

 

  • U hlavního východu z kostela najdete text nedělního kázání o. Jakuba (též ZDE).