Ohlášky na neděli 25. 6. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 25. 6. do 2. 7. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 12. neděle v mezidobí

V Kozlově poutní slavnost
sv. Jana a Pavla, mučedníků

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
9.30 !!!
Poutní mše sv. v Kozlově
11.00 Za Zbyňka Svobodu, rodiče a bratra
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
   
Út  
18.00 !!!
Za Alžbětu Smejkalovu, manžela, sestry a rodiče
St Památka sv. Ireneje,
biskupa a mučedníka,
učitele církve
 
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt SLAVNOST
SV. PETRA A PAVLA,
APOŠTOLŮ
(doporučený svátek)
   
19.00 !!!
Za duchovní obnovu brněnské diecéze
Svatých
Prvomučedníků římských
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Josefa Dvořáka,
rodiče Dvořákovy a Sobotkovy
a za Boží ochranu pro živou rodinu
So   18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 13. neděle v mezidobí

V Petrovicích
poutní slavnost
sv. Petra a Pavla, apoštolů

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
15.00 !!!
Poutní mše sv. v Petrovicích

Za Karla Nováčka, rodiče a bratry

 

 

  • Sbírka této neděle je určena na bohoslovce a na církevní školství.
    Všem dárcům děkujeme.

 

  • Úterní večerní mše sv. již nebude zvlášť zaměřená pro děti.
    Začátek je v18 hodin.

 

  • Na stolku za lavicemi najdete rozpis lektorských služeb na další období. Najdete ho i ZDE.

 

  • Příští neděli (2. července) prožijeme v Petrovicích poutní mši svatou, která začne v 15 hodin. Předtím je třeba kostel v Petrovicích zase uklidit. Úklid proběhne již tento čtvrtek. Pojedeme v 16 hod. od kostela. Kdo můžete, tak se, prosím, zapište vzadu na stolečku. Díky.

 

  • Sraz pěších poutníků do Petrovic bude příští neděli v 13.30 na kraji cyklostezky za zdravotním střediskem.

 

  • Mše sv. v 11 hodin v Lukách příští týden není.