Ohlášky na neděli 25. 7. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 25. 7. do 1. 8. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 17. neděle v mezidobí

 

Světový den prarodičů a seniorů

 

Ve Velkém Beranově
poutní slavnost sv. Jáchyma a Anny,

rodičů Panny Marie

 

7.45 Za Františka Blažka, manželku, živou rodinu a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
9.30 Poutní mše sv. ve Velkém Beranově
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka sv. Jáchyma a Anny,

rodičů Panny Marie

 
18.00 Mše sv. na poděkování za 30 let kněžství

(o. Jiří Komárek)

Út Památka sv. Gorazda a druhů  
19.00 Úmysl mše sv. je volný.
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Památka sv. Marty 9.30 Mše sv. v DPS:
Za živé i + rodiny Zvěřinovy
a duše v očistci
   
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za rodiče Pechovy, sourozence
a duše v očistci
So Památka sv. Ignáce z Loyoly 11.00 Svatba Jana Dvořáčka a Evy Uhlířové
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 18. neděle v mezidobí 7.45 Za Otu Martense a živou a + rodinu
Krňoulovu a Martensovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Prožíváme první Světový den prarodičů a seniorů. Vzadu na stolku najdete lístečky se zvláštní modlitbou určenou zejména seniorům. V souvislosti s tímto dnem lze získat plnomocné odpustky. Je třeba dodržet obvyklé podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a navíc se zúčastnit slavení Světového dne prarodičů a seniorů či navštívit nebo kontaktovat někoho ze seniorů v obtížné situaci. Pro nemocné a hůře pohyblivé platí, že odpustky mohou získat i při modlitbě doma, pokud obětují svá utrpení milosrdnému Otci, ideálně ve spojení se sledováním papežské mše sv. vysílané z Vatikánu. Při této příležitosti zasílá také papež František seniorům zvláštní list, který najdete např. ZDE.

 

  • Děkujeme panu Antonínu Šedovi i všem brigádníkům, kteří se podíleli na úpravách farního dvora. Dlažba je již položená. Už nám zbývá jen úklid a zarovnání okolních travnatých ploch.