Ohlášky na neděli 25. 9. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 25. 9. do 2. 10. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 26. neděle v mezidobí 7.45 Za rodiče Šindelářovy a Oherovy
a za kněze Karla Šindeláře
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Nezávazná památka
sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
 
   
Út Památka
sv. Vincence z Paula, kněze
 
18.00  Za + manžele Pecinovy, dva zetě a dceru
a za celou živou rodinu
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

(doporučený svátek)

7.45 Za dar víry pro obyvatele naší vlasti
9.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Svátek
sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela, archandělů
9.30 Mše sv. v DPS
za všechny + a dosud žijící obyvatele DPS
a za ty, na které nikdo nepamatuje
   
Památka sv. Jeronýma,
kněze a učitele církve
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za rodiče Peškovy a Pertlíkovy
So Památka
sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve
17.00 !!!
Mše sv. v Kozlově
18.00 !!!
Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 27. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka Treteru, celý rod, rodiče
a za duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Miladu a Bohumila Sobotkovy, oboje rodiče
a celý rod
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Dnes (25. září) odpoledne se uskuteční pouť na Dědkovskou horu. Ve 14 hodin je požehnání v kapli sv. Václava v Blízkově a ve 14.30 se vychází z Dědkova od kapličky. Více informací najdete na nástěnce.

 

  • Naposledy připomínáme, že zájemci o přípravu na biřmování se mohou přihlásit do konce září osobně u otce Jakuba.

 

  • Tento čtvrtek (29. září) bude opět v 9.30 mše sv. v domově s pečovatelskou službou. Srdečně zváni jsou i ti, kdo v domově přímo nebydlí. Určitě se tedy nemusíte bát těchto mší svatých zúčastňovat.

 

  • V sobotu 1. října v 11 hodin budou v našem kostele křtiny Vincenta Vašíčka.

 

  • Sbírka příští neděle bude určena na opravy kostela v Petrovicích.

 

  • Od 1. října začíná platit zimní pořad bohoslužeb.