Ohlášky na neděli 26. 11. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 26. 11. do 3. 12. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne SLAVNOST
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
7.45 Za rodinu Gotzmannovu, Ondráčkovu
a Emilii Rozhonovou
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
Út    
18.00 Za synovce
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Červená středa
– den modliteb
za pronásledované pro víru
9.30 Mše sv. v DPS
za Karla Špačka, syna, dceru a dvoje rodiče
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Svátek sv. Ondřeje, apoštola  
   
14.00 Pohřeb pana Ing. Oto Merana
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za manžela, rodiče a jejich děti
So   17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 1. neděle adventní 7.45 Za Robina Kalistu a Boží milosrdenství
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Na tuto středu 29. listopadu připadá tzv. Červená středa. Je to den, kdy si připomínáme pronásledované pro víru. Na připomínku všech pronásledovaných bude náš kostel večer nasvícen červeným světlem. Připojit se k této iniciativě můžeme modlitbou za pronásledované i pronásledovatele a vystavením zapálené červené svíce za okna svých příbytků.

 

  • Tento pátek je prvním pátkem v měsíci. Po mši svaté naváže adorace moderovaná Komunitou Emmanuel. Při ní bude možné přijmout zvláštní citát z Písma pro nadcházející rok.

 

  • Koncem týdne odešel k nebeskému Otci pan profesor František Halas. Pohřební mše sv. bude v sobotu v 10 hodin v Brně u sv. Augustina. Ve 14 hodin pak bude následovat uložení ostatků do hrobu zde v Lukách.

 

  • Příští neděli od 12 hodin budou v našem farním kostele křtiny Julie Frühbauerové z Bítovčic.

 

  • Za týden začíná doba adventní. Při bohoslužbách požehnáme adventní věnce.

 

  • Zvláště děti příští neděli (3. prosince) srdečně zveme na setkání s Mikulášem, které zde v kostele začne ve 14.30. Před příchodem Mikuláše shlédneme divadelní představení Divadla Koník o adventních zvycích.

 

  • Na stolku za lavicemi najdete nové Průvodce adventem. V polici s knihami jsou také stále k zakoupení nové kalendáře. Výtěžek z prodeje kalendářů je na studnické varhany.

 

  • Na příští rok jsou stále volné úmysly mší svatých. Zapisovat si své úmysly můžete buď osobně, nebo přes e-mail u otce Jakuba.