Ohlášky na neděli 26. 12. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26. 12. 2021 do 2. 1. 2022

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Svátek Svaté rodiny
Ježíš, Marie a Josefa
7.45 Za Štěpána Smejkala, manželku, rodiče
a sourozence
9.30 Mše sv. ve Velkém Beranově
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Svátek sv. Jana,
apoštola a evangelisty
 
17.00 !!!
Mše sv. v Bítovčicích
Út Svátek svatých Mláďátek, mučedníků 13.00 Pohřeb paní Anny Litochlebové
18.00 Za celou rodinu Vondrákovu a Musilovu
St    
13.00 Poslední rozloučení s panem Jaroslavem Fialou
Čt  
18.00 !!!
Za rodinu Valíkovu a Vondrovu
Sv. Silvestra I., papeže 16.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
17.00 Na poděkování za uplynulý rok
So Slavnost
Matky Boží,
Panny Marie

 

(zasvěcený svátek)

7.45 Za Dp. P. Jana Veselého
a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
9.30 Mše sv.  ve Velkém Beranově
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Ne 2. neděle po Narození Páně 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv.  v Puklicích
11.00 Za + manžela, dvoje rodiče a duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Tuto neděli (26. prosince) se uskuteční společné zpívání koled.
    Začátek je v 15 hodin u hlavního vstupu do kostela.

 

  • Stále sháníme dobrovolníky ochotné zapojit se do tříkrálové sbírky. Zapisovat se můžete na stolku u východu z kostela.