Ohlášky na neděli 26. 2. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26. 2. do 5. 3. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 1. neděle postní 7.45 Za rodiny Stokláskovy a Vochyánovy,
celý rod a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
 
Út  
18.00 Za Štěpána Smejkala, manželku,
rodiče a sourozence
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt    
18.30 Adorace
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Marii Krčálovou, manžela, syna
a rodiče
So   17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 2. neděle postní 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Marii a Eduarda Dvořákovy,
rodiče a sourozence
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Ve čtvrtek bude opět od 18.30 příležitost ke společné adoraci.

 

  • Pobožnosti křížové cesty jsou po celou postní dobu vždy v pátek od 17.30 a v neděli od 14.30 hodin.

 

  • Tento pátek je prvním pátkem měsíce března. Po mši sv. bude následovat svátostné požehnání.

 

  • V pátek 3. března se také od 16 do 17.45 na kaplance uskuteční další kreativní workshop. Zvány jsou dívky ve věku od 10 do 18 let. Vyrábět se budou misky z rychleschnoucí hmoty. Tématem setkání bude: „Co obnáší být knězem“. Na společné setkání se budou opět těšit Eliška Svobodová, Katka Dvořáková, Petra Munduchová, Eva Dvořáčková a otec Jakub.

 

  • Všichni jste srdečně zváni k prožití postní duchovní obnovy, která bude
    v pátek 10. a v sobotu 11. března. Obnovu povede o. Serafim Smejkal z Kostelního Vydří. Podrobný program bude upřesněn.

 

  • U křtitelnice najdete úkoly pro děti i rodiče, které vám mohou pomoci v postní přípravě na Velikonoce.